Contents

Titlesort ascending Updated Link to edit content
Video submissions in the Assignment tool 2020/03/13 – 11:16
tRAT - How to organize 2019/05/06 – 19:02
tRAT - Fremgangsmåte 2020/12/10 – 12:16
Teambasert læring - TBL 2020/12/10 – 12:12
Teambased Learning - TBL 2019/05/06 – 13:52
TBL - Smart View 2019/05/15 – 09:15
Studentinnleveringer som omfatter videoer 2019/10/17 – 12:19
Smartvisning - en innføring 2019/12/05 – 09:58
Smart Views - an introduction 2019/12/05 – 09:50
Slik organiserer du Mine emner på Start-siden 2019/08/19 – 11:08
Scenario: Kursbestillingen: "Vi trenger opplæring i å bruke Collaborate" 2019/08/18 – 20:38
Scenario (60 min): Collaborate: Foreta et opptak på eget kontor - under arbeid... 2019/08/15 – 14:49
Scenario (30 min): Gruppeinnlevering hvor studentene selv velger gruppe 2019/08/13 – 19:47
Scenario (30 min): Gruppeinnlevering 2019/08/13 – 20:25
Scenario (30 min): Bruke vurderingsmatrise i vurderingsarbeidet 2019/08/13 – 20:36
Scenario (20 min): Hvordan vurdere innleveringsoppgaver 2019/08/13 – 13:27
Scenario (15min): Opprette (innleverings)oppgave 2019/08/15 – 08:59
Scenario (15min): Benytte egendefinerte Vurderingsskjemaer i vurderingsarbeidet 2019/08/15 – 10:51
Scenario (15 min): Bruke Vurderingsskjema i en prøve 2019/08/15 – 12:18
Scenario (10 min): Student som ikke har fullført en innlevering 2019/08/13 – 09:37
Opprette enkeltgruppe 2019/04/08 – 10:38
Opprette en innleveringsoppgave 2019/04/04 – 09:09
Ny student ved NTNU 2019/08/06 – 13:34
Noen tips og råd om å holde et kurs i Blackboard 2019/08/14 – 14:29
Medikamentregning 2019/04/24 – 14:43
Lett eller tung gass 2019/04/24 – 14:09
iRAT - The Individual Test 2019/05/06 – 15:13
iRAT - Den individuelle prøven 2020/12/10 – 12:14