create tool convert pptx to h5p

Forums: 
  • hello everyone, Half a year ago I tried to develop a pptx to h5p converter, the idea was that I read through the basic structure of open xml sdk used in powpoint enough to get content including text, video, images, shapes on each page.
  • However, unfortunately because it does not handle the animation part, h5p does not support it. Also, I have problem with image scaling, geometry (pretty bad due to miscalculation after conversion :D). I just shared the first small project of a final year student in Vietnam, just for fun and also to see everyone's opinion. If anyone is interested, you can contact me by commenting below or via gmail: [email protected] Best regards. :D :D :D

 

 

  • chào mọi người,  Cách đây nửa năm mình đã thử phát triển một bộ chuyển đổi pptx sang h5p, ý tưởng là mình đã đọc qua cấu trúc cơ bản của open xml sdk dùng trong powpoint đủ để lấy nội dung bao gồm text, video, hình ảnh, shape theo từng trang .
  • Tuy nhiên, rất tiếc vì nó không xử lý được phần hoạt ảnh nên h5p không hỗ trợ. Ngoài ra, tôi gặp vấn đề với việc chia tỷ lệ hình ảnh, hình học (khá tệ do tính sai tỷ lệ sau khi chuyển đổi :D). Mình chỉ chia sẻ project nhỏ đầu tiên của một sinh viên năm cuối tại Việt Nam, cho vui một chút và cũng để xem ý kiến ​​của mọi người. Nếu ai quan tâm có thể liên hệ với mình bằng cách comment bên dưới hoặc qua gmail: [email protected] Trân trọng. :D :D :D