2ESO A6.4 La reflexió de la llum. Reflexió especular i difusa. Els miralls: miralls còncaus i convexos.

 

New to H5P? Read the installation guide to get H5P on your own site.