Naš prostor - primer uporabe Drag & Drop. Povleci stvari v spodnjem desnem kotu na ustrezna mesta v sobi! Pomagaš si lahko z namigi, ki so označeni z majhnimi klicajčki.

 

New to H5P? Read the installation guide to get H5P on your own site.