משחק התאמה של מושגים מעולם ההוראה המתוקשבת - כרטיסיות

 

New to H5P? Read the installation guide to get H5P on your own site.