Scenario (30 min): Bruke vurderingsmatrise i vurderingsarbeidet

 

New to H5P? Read the installation guide to get H5P on your own site.