Scenario (30 min): Gruppeinnlevering hvor studentene selv velger gruppe

 

New to H5P? Read the installation guide to get H5P on your own site.