Scenario (15 min): Bruke Vurderingsskjema i en prøve

 

New to H5P? Read the installation guide to get H5P on your own site.