Aile birliği sürekliliğini evlilik kurumuyla sağlar. Anadolu’nun her tarafında evlilik öncesi bir takım hazırlık ve aşamaların birbiri arkasına yapılması ve izlenmesi gerekir. Aşağıda anlatılan bu aşamaları gerçekleşme sırasına göre düzenleyiniz.

 

New to H5P? Read the installation guide to get H5P on your own site.