Activity 5 - Cleaning and Sanitizing Ano Sa Palagay Niyo? Ayusing ang pag kakasunod-sunod ng mga hakbang sa paghuhugas ng mga kagamitan.I-drag ang Step number sa tamang larawan.

 

New to H5P? Read the installation guide to get H5P on your own site.