Contents

Title Updated Link to edit content
Trinnene i KBP 2019/05/31 – 15:43
Kjernespørsmål og studiedesign KBP Jordmor 2019/05/28 – 13:05
kokji 2019/05/09 – 10:48
Rapportverktøyet 2019/02/20 – 09:51
skjær og kompresjonskrefter 2018/11/19 – 10:14
Kjernespørsmål kbp jordmor 2018/05/25 – 14:05
Kjernespørsmål og studiedesign KBP Jordmor 1 RCT - kladdd 2019/06/05 – 13:48
Kjernespørsmål og studiedesign KBP Jordmor 1 2018/03/22 – 13:15
pico essay 2018/03/22 – 12:31
clone of variabler og datatyper 2018/01/09 – 13:00
variabler og datatyper 2018/01/10 – 15:00
epidemiologi - hva er risiko? 2018/01/09 – 12:56
praksisveilederkurs - eksempler på ukeplaner 2017/12/13 – 14:59
Clone of praksisveilederkurs - Den utfordrende studenten case 2017/12/11 – 16:04
praksisveilederkurs - case del 2 2017/12/18 – 10:47
Praksisveilederkurs - Veiledningseksempler 2018/01/03 – 09:01
praksisveilederkurs - Den utfordrende studenten case 2018/01/04 – 15:31
kvalitative studiedesign 2019/12/05 – 09:50
Variabler og datatyper 2017/12/14 – 13:54
strategisk utvalg 2017/10/27 – 11:10
praksisveilederkurs - case 2018/01/04 – 13:57
Kvalitetskriterier kvalitativ metode 2017/10/14 – 14:38
kvalitativ analyse - Kirsten Lomborg 2017/11/17 – 14:38
Etnografi video 2017/11/17 – 14:30
Fenomenologi video 2017/11/27 – 10:20
Grounded theory video 2017/11/17 – 14:40
Intervju - kvalitativ metode 2017/11/17 – 14:50
Refleksivitet - kvalitativ datainnsamling 2017/10/13 – 14:23
Praksisveileder - tenk over 2017/10/10 – 10:03
Termometeroppgave 2017/11/09 – 13:03
Diagnostiske studier - termometer 2017/10/19 – 14:29
Diagnostiske tester - studiedesign 2017/10/19 – 15:55
Praksisveileder - Definisjoner på veiledning 2017/12/13 – 14:49
SR lb6 - ekstraher data 2017/09/25 – 16:02
SR Grade 2 - nøkkelord 2017/09/22 – 17:07
SR Grade - nøkkelbegreper 2017/09/26 – 15:51
SR - synteser - nøkkelbegreper 2017/09/25 – 16:09
SR - metaanalyse oppgave 5 2017/09/21 – 17:09
SR - metaanalyse oppgave 4 2017/09/21 – 17:08
SR - metaanalyse oppgave 3 2017/09/21 – 17:06
SR - metaanalyse oppgave 2 2017/09/21 – 17:04
SR - metaanalyse oppgave 1 2017/09/26 – 11:39
SR - lb7 komplett 2017/09/21 – 17:01
SR - metaanalyse - nøkkelbegreper 2017/09/25 – 16:07
SR dataekstraksjon - nøkkelbegreper 2017/09/21 – 16:08
Lb6 - Dataekstraksjon 2017/09/21 – 15:58
SR - Validity - Nøkkelbegreper 2017/09/22 – 13:50
SR - External Validity 2017/09/26 – 11:29
SR - Construct Validity 2017/09/26 – 11:33
SR - intern validitet 2017/09/26 – 11:31
Confidence intervall - regneoppgave 2017/09/26 – 11:35
SR - Litteratursøk og utvelgelse - nøkkelbegreper 2017/09/22 – 13:10
Litteratursøk - Inklusjonskriterier 2017/09/20 – 13:43
SR nøkkelbegreper - spørsmålet og inklusjonskriterier 2017/09/22 – 13:07
Nøkkelbegreper - tilganger til kunnskapsoppsummering 2017/09/22 – 12:53
Systematic review - nøkkelbegreper 2017/09/26 – 11:25
Hvem er SR relevant for? 2017/09/25 – 14:06
Kildevalg 2017/09/18 – 16:49
Søkestrategi 2017/09/18 – 10:38
Dialogkort Mesh på norsk 2017/09/18 – 16:56
Refleksjonsoppgave emneord 2017/09/18 – 16:53
Fortløpende Suturer 2017/09/12 – 15:57
Fortløpende Suturer 2017/09/12 – 15:57
Boolske operatorer 2017/09/12 – 14:40
kunnskapspyramide Lena1test 2017/08/30 – 10:22
Kilder til søkeord 2017/09/13 – 18:44
kunnskapspyramide2 2017/08/30 – 10:19
studiedesign 2017/08/14 – 15:50
PICOøvelser 2017/08/14 – 16:12
PICO Paracetamol 2017/08/11 – 13:06
Trinnene i KBP 2017/08/18 – 15:05
Kunnskapspyramiden 2017/08/18 – 15:13
PICO_øving_makp102 2017/08/09 – 13:10
Kvantitative datatyper 2017/06/29 – 10:36
Kvantitative studiedesign 2017/06/29 – 09:38
Test Kildevalg 2017/09/25 – 09:31
Kjernespørsmål og kildevalg 2017/09/05 – 13:58
Kunnskapspyramide 2017/08/25 – 14:21
pico video 2017/07/20 – 13:38
Hva er KBP 2017/08/09 – 13:27
Kvalitativ datainnsamling - dialogkort 2020/04/02 – 14:06
Kvalitativ metode 2017/11/19 – 12:05
Utvalg i kvalitative studier - dialogkort 2017/05/31 – 10:54
Utvalg 2017/05/31 – 10:54
Underekstremitet 2017/05/15 – 11:08
Begrep skjelettsystemet 2017/05/15 – 11:02