Contents

Title Updatedsort ascending Link to edit content
Example 2023/02/02 – 16:58
ריבית 2021/06/30 – 08:51
ריבית 2021/06/30 – 07:41
שיח כיתתי מחוייב - מווק לוינסקי ואורנים 2021/04/08 – 09:29
סודוקו 2021/02/25 – 07:30
Let's Remember 2021/01/18 – 21:25
אמצעי המחשה / משחק 2020/12/30 – 15:53
אמצעי המחשה / משחק 2020/12/30 – 15:53
?האם זה אמצעי המחשה או משחק 2020/12/30 – 15:45
האם זה אמצעי המחשה או משחק? 2020/12/30 – 14:35
היגדים 1 2020/11/23 – 22:26
כוחה של פעילות 2020/11/16 – 13:39
כוחה של פעילות 2020/11/16 – 13:39
כוחה של פעילות 2020/11/16 – 13:30
היכרות עם מאפייני הגיל 2020/07/22 – 13:15
מדוע איה בנתה תפריט תזונה לבד? 2020/07/19 – 13:10
שאלת השאלות 2020/07/13 – 13:27
שאלת השאלות 2020/07/13 – 13:12
מיקרו- הגבתי אהבתי- הצגת אתגר 2020/06/30 – 13:20
כעיכעיכעיכע 2020/06/29 – 17:12
סZסZ 2020/06/28 – 14:40
מיקרו - שאלה של מיזוג- שלבי המיזוג 2020/02/23 – 12:36
הקלטת קטע הקראה - סיירת הצעה לספר 2020/02/13 – 10:43
מסקנות- שלב ב- מטלה 2020/02/12 – 16:37
מסקנות 2020/02/12 – 16:27
מסקנות 2020/02/12 – 16:20
מיקרו- עובדה ודעה- פתיחה 2020/01/30 – 09:54
ted ed big idea 2020/01/22 – 19:38
ניסיון 2020/01/19 – 12:49
נכון לא נכון 2019/11/07 – 15:33
הוראה בינתחומית 2019/10/31 – 09:38
שאלות ותשובות - קצר ולעניין 2019/10/28 – 12:48
טכנופדגוגיה 2019/10/04 – 10:31
מה בין ויכוח לדיון 2019/09/24 – 16:57
1 2019/09/16 – 16:19
כמה צדקתי? 2019/09/03 – 21:44
הוראה בינתחומית 2019/09/03 – 21:28
1 2019/09/03 – 04:35
בחירת מדיום- סטוריטלינג WIX 2019/07/25 – 08:33
אתגרים בהוראה ובלמידה של תלמידים עם צרכים מיוחדים 2019/07/22 – 10:23
מטרות ועקרונות בעשייה החינוכית בחינוך המיוחד 2019/07/22 – 10:19
Bridge questions 2019/07/07 – 20:46
Bridge questions 2019/06/26 – 19:11
טיעון 2019/06/23 – 11:28
איזה כלים אנחנו מכירים להפצת מידע דיגיטלי? 2019/05/14 – 12:54
fghfgh 2019/03/06 – 14:12
התאימו בין שם הרשת החברתית ללוגו שלה 2019/02/14 – 17:12
בחרו 8-12 שאלות 2019/02/13 – 10:09
שאלות לתכנון פרזנטציה 2019/02/13 – 08:44
דגשדגכ 2018/11/04 – 10:14
גככגכגכ 2018/10/14 – 12:55
מיקום על הציר - קצב קריאה 2018/10/02 – 13:41
ניסיון 2018/07/24 – 10:34
?האם אתם אוריינים דיגיטליים 2018/07/16 – 12:50
החידון הגדול של ערי העתיד 2018/06/11 – 13:56
מחוברים אונליין - מבוא - מטרות 2018/04/30 – 09:10
בגרויות מתוקשבות 2017/12/27 – 09:34
עושים הכל חוץ מאשר ליהנות מהקריאה 2017/12/20 – 12:42
פעלים - אפרת 2017/12/07 – 10:13
לצאת מהקופסה 2017/12/05 – 12:32
הישגי תלמידים 2017/11/23 – 13:04
עבודת צוות 2017/11/22 – 11:46
ךךך 2017/11/19 – 12:26
video testing 2017/11/19 – 07:32
אילו משפטים מדגישים את פעולת הקריאה בעת מילוי קלוז?  2017/11/05 – 14:02
שאלות פתוחות - מיקרו 2017/11/05 – 13:26
תשובות לשאלות הפתוחות 2017/11/02 – 13:48
סדר יום - אולפן 2017/11/02 – 08:19
הקלטת תלמידים 2017/10/31 – 11:52
הקלוז ככלי דידקטי 2017/10/31 – 10:26
שאלון תצר"מ 2017/10/09 – 20:40
שששש 2017/09/18 – 14:44
Voice recorder 2017/08/28 – 12:15
אריר רא 2017/08/28 – 11:37
טיפים קצרצרים 2017/06/15 – 14:37
רצף הקורס 2017/06/04 – 10:37
טקס - הדור הבא 2016/09/06 – 14:47
תפוצת החיטה בעולם היום 2016/08/21 – 15:28
זוויות 2016/08/18 – 13:57
ניסיון 2016/08/15 – 09:01
המהפכה החקלאית - שאלת פתיחה 2016/08/09 – 13:45
המהפכה החקלאית 2016/08/09 – 12:52
המהפכה החקלאית 2016/08/07 – 12:32
TEST 2016/08/07 – 11:43