Contents

Titlesort descending Updated Link to edit content
1 2019/09/03 – 04:35
1 2019/09/16 – 16:19
?האם אתם אוריינים דיגיטליים 2018/07/16 – 12:50
?האם זה אמצעי המחשה או משחק 2020/12/30 – 15:45
Bridge questions 2019/06/26 – 19:11
Bridge questions 2019/07/07 – 20:46
Example 2023/02/02 – 16:58
fghfgh 2019/03/06 – 14:12
Let's Remember 2021/01/18 – 21:25
ted ed big idea 2020/01/22 – 19:38
TEST 2016/08/07 – 11:43
video testing 2017/11/19 – 07:32
Voice recorder 2017/08/28 – 12:15
איזה כלים אנחנו מכירים להפצת מידע דיגיטלי? 2019/05/14 – 12:54
אילו משפטים מדגישים את פעולת הקריאה בעת מילוי קלוז?  2017/11/05 – 14:02
אמצעי המחשה / משחק 2020/12/30 – 15:53
אמצעי המחשה / משחק 2020/12/30 – 15:53
אריר רא 2017/08/28 – 11:37
אתגרים בהוראה ובלמידה של תלמידים עם צרכים מיוחדים 2019/07/22 – 10:23
בגרויות מתוקשבות 2017/12/27 – 09:34
בחירת מדיום- סטוריטלינג WIX 2019/07/25 – 08:33
בחרו 8-12 שאלות 2019/02/13 – 10:09
גככגכגכ 2018/10/14 – 12:55
דגשדגכ 2018/11/04 – 10:14
האם זה אמצעי המחשה או משחק? 2020/12/30 – 14:35
הוראה בינתחומית 2019/09/03 – 21:28
הוראה בינתחומית 2019/10/31 – 09:38
החידון הגדול של ערי העתיד 2018/06/11 – 13:56
היגדים 1 2020/11/23 – 22:26
היכרות עם מאפייני הגיל 2020/07/22 – 13:15
הישגי תלמידים 2017/11/23 – 13:04
המהפכה החקלאית 2016/08/07 – 12:32
המהפכה החקלאית 2016/08/09 – 12:52
המהפכה החקלאית - שאלת פתיחה 2016/08/09 – 13:45
הקלוז ככלי דידקטי 2017/10/31 – 10:26
הקלטת קטע הקראה - סיירת הצעה לספר 2020/02/13 – 10:43
הקלטת תלמידים 2017/10/31 – 11:52
התאימו בין שם הרשת החברתית ללוגו שלה 2019/02/14 – 17:12
זוויות 2016/08/18 – 13:57
טיעון 2019/06/23 – 11:28
טיפים קצרצרים 2017/06/15 – 14:37
טכנופדגוגיה 2019/10/04 – 10:31
טקס - הדור הבא 2016/09/06 – 14:47
ךךך 2017/11/19 – 12:26
כוחה של פעילות 2020/11/16 – 13:30
כוחה של פעילות 2020/11/16 – 13:39
כוחה של פעילות 2020/11/16 – 13:39
כמה צדקתי? 2019/09/03 – 21:44
כעיכעיכעיכע 2020/06/29 – 17:12
לצאת מהקופסה 2017/12/05 – 12:32
מדוע איה בנתה תפריט תזונה לבד? 2020/07/19 – 13:10
מה בין ויכוח לדיון 2019/09/24 – 16:57
מחוברים אונליין - מבוא - מטרות 2018/04/30 – 09:10
מטרות ועקרונות בעשייה החינוכית בחינוך המיוחד 2019/07/22 – 10:19
מיקום על הציר - קצב קריאה 2018/10/02 – 13:41
מיקרו - שאלה של מיזוג- שלבי המיזוג 2020/02/23 – 12:36
מיקרו- הגבתי אהבתי- הצגת אתגר 2020/06/30 – 13:20
מיקרו- עובדה ודעה- פתיחה 2020/01/30 – 09:54
מסקנות 2020/02/12 – 16:20
מסקנות 2020/02/12 – 16:27
מסקנות- שלב ב- מטלה 2020/02/12 – 16:37
ניסיון 2020/01/19 – 12:49
ניסיון 2018/07/24 – 10:34
ניסיון 2016/08/15 – 09:01
נכון לא נכון 2019/11/07 – 15:33
סZסZ 2020/06/28 – 14:40
סדר יום - אולפן 2017/11/02 – 08:19
סודוקו 2021/02/25 – 07:30
עבודת צוות 2017/11/22 – 11:46
עושים הכל חוץ מאשר ליהנות מהקריאה 2017/12/20 – 12:42
פעלים - אפרת 2017/12/07 – 10:13
ריבית 2021/06/30 – 07:41
ריבית 2021/06/30 – 08:51
רצף הקורס 2017/06/04 – 10:37
שאלון תצר"מ 2017/10/09 – 20:40
שאלות ותשובות - קצר ולעניין 2019/10/28 – 12:48
שאלות לתכנון פרזנטציה 2019/02/13 – 08:44
שאלות פתוחות - מיקרו 2017/11/05 – 13:26
שאלת השאלות 2020/07/13 – 13:27
שאלת השאלות 2020/07/13 – 13:12
שיח כיתתי מחוייב - מווק לוינסקי ואורנים 2021/04/08 – 09:29
שששש 2017/09/18 – 14:44
תפוצת החיטה בעולם היום 2016/08/21 – 15:28
תשובות לשאלות הפתוחות 2017/11/02 – 13:48