Contents

Title Updated Link to edit content
Ex de scădere în numerelor naturale 2021/12/28 – 18:19
Ex de înmulțire în numerelor naturale 2021/12/28 – 18:15
Ex de adunare în numerelor naturale 2021/12/28 – 18:10
Ex de împărțire în numerelor naturale 2021/12/28 – 18:09
TEST - Geometrie și trigonometrie - subiectul I (variante BAC) 2020/03/27 – 20:09
Creare - resure RED 2020/02/23 – 22:28
Ecuaţii liniare cu coeficienţi şi soluţii în mulţimea numerelor raţionale - Test pentru nota 10 2020/02/09 – 14:17
Ecuații liniare (ecuații de gradul I) cu coeficienți în mulțimea numerelor întregi - Test pentru nota 10 2021/12/01 – 09:59
Ecuaţii liniare cu coeficienţi şi soluţii în mulţimea numerelor raţionale - Test nivel mediu 2020/02/09 – 14:06
Ecuații liniare (ecuații de gradul I) cu coeficienţi în muţimea numerelor întregi - Test nivel mediu 2020/02/09 – 14:05
TEST - Algebră - subiectul I (variante BAC) 2020/03/28 – 07:28
TEST - Vectori - subiectul I (variante Bac) 2020/03/28 – 07:30
TEST - Geometrie și trigonometrie - subiectul I (variante BAC) 2020/03/28 – 07:17
Geometrie și calcule algebrice 2019/06/29 – 21:46
Geometrie și calcule cu numere zecimale 2019/06/30 – 17:51
TEST - Arii... 2022/03/07 – 07:52
TEST 1 - Arii și ... 2019/06/30 – 15:26
Poligoane remarcabile - definiţii 2021/11/23 – 23:30
Calculul ariei paralelogramului 2019/06/29 – 21:49
Calcule cu numere zecimale 2019/06/29 – 21:50
Linii importante în triunghi 2019/06/29 – 21:51
Clasificarea triunghiurilor după laturi ! 2021/11/23 – 23:25
Exercițiu - Fracții 2019/06/29 – 19:54
Mini test - unităţi de măsura 2019/06/01 – 19:27
Mini test - figuri geometrice 2019/06/01 – 19:22
EXERCIŢIU ‐ împărţirea numerelor naturale. 2019/07/03 – 22:38
EXERCIŢIU ‐ înmulţirea numerelor naturale. 2019/06/29 – 21:52
EXERCIŢIU ‐ scăderea numerelor naturale. 2019/06/29 – 20:07
EXERCIŢIU ‐ adunarea numerelor naturale. 2019/06/29 – 20:07